Ocena noworodka i niemowlęcia według Skali Brazeltona

  • +48 698 463 899
  • info@aga-reh.pl

Ocena według Skali Brazeltona to około 30 minutowe spotkanie z dzieckiem, podczas którego badający obserwuje jego reakcje w stanie snu, czuwania i płaczu w celu stworzenia kompleksowego profilu funkcjonowania niemowlęcia. Dodatkowej ocenie podlegają układ nerwowy oraz ruchowy. Po przeprowadzeniu badania rodzic uzyskuje opis pełnego zakresu zachowań dziecka, jego umiejętności i mocnych stron, oraz obszarów sprawiających dziecku trudność.

Dzięki przeprowadzeniu oceny według Skali Brazeltona rodzic zyskuje wiedzę o funkcjonowaniu dziecka, potrafi pełniej rozumieć wysyłane przez niego sygnały, co wpływa na poprawę wzajemnej komunikacji. Dodatkowym elementem skali są praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki i pielęgnacji oraz umiejętości komunikowania się z dzieckiem.