Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego według koncepcji NDT-Bobath

  • +48 698 463 899
  • info@aga-reh.pl

Metoda NDT-Bobath  (Neurodevelopmental Treatment)  to metoda usprawniania dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwoju ruchu. Obecnie jest najczęściej stosowaną metodą w terapii zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik i wspomagań terapeuta wpływa na normalizację napięcia mięśniowego ucząc dziecko prawidłowych wzorców ruchu. Stosowana jest u dzieci  z zaburzeniem napięcia mięśniowego, asymetrią ułożeniową, zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, chorobami  metabolicznymi, problemami ortopedycznymi.