Moje publikacje

 • +48 698 463 899
 • info@aga-reh.pl

2013

 • Zespół Nicolaidesa- Baraitsera w ocenie interdyscyplinarnego zespołu. Michalska A., Wendorff J., Uranowska M.,  Linowski M., Baran A.,  Szawracka A., Studia Medyczne 2013- doślę jutro.
 • Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwoju. Boksa E., Michalska A., Zbróg P. [red.], Libron, Kraków 2013
 • Funkcjonalne podejście do terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym- stosowanie systemów klasyfikacyjnych. Michalska A. w: Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwoju. Boksa E., Michalska A., Zbróg P. [red.], Libron, Kraków 2013: 103-112.
 • Trudności w jedzeniu i komunikowaniu się dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Michalska A.  w: Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwoju. Boksa E., Michalska A., Zbróg P. [red.], Libron, Kraków 2013: 223-238.

 


 

2012

 • Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne. Michalska A., Wendorff J., Boksa E., Wiktor P.J., Neurologia Dziecięca 2012; 21(43): 49-58.
 • Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne. Michalska A., Wendorff J., Boksa E., Wiktor P.J.- Neurologia Dziecięca 2012; 2012; 21(43): 39-48.
 • Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne. Michalska A., Wendorff J., Boksa E., Wiktor P.J. Neurologia Dziecięca 2012; 42:35-44.
 • Świadomość obecności problemów zdrowotnych i edukacyjnych uczniów z padaczką wśród nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego. Michalska A., Wendorff J., Stradomska A., Sabat J., Biskupska-Kostecka M., Boksa E. Neurologia Dziecięca 2012; 42:23-34.
 • Jakość też jest ważna. Społeczeństwo dla wszystkich 2012; 4: 2-3.
 • Wpływ stosowania kombinezonu Thera Togs na stabilność posturalną pacjentów z centralną hipotonią. Doniesienie wstępne. Michalska A., Dudek J., Linowski M., Tarasow-Zych A. Fizjoterapia Polska 2012;12: 275-284.
 • Tacy jesteśmy- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi. Boksa E., Michalska A [red.], Libron, Kraków 2012.- redakcja merytoryczna
 • Wpływ widzialnego światła spolaryzowanego i koloroterapii na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Dudek J., Michalska A., Brol A., w: Tacy jesteśmy- Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz opieki nad nimi. Boksa E., Michalska A [red.], Libron, Kraków 2012: 103-118.
 • Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśni – cz. II. Dudek J., Michalska A., Głąb G. Rehabilitacja w praktyce 2012;4:64-67.
 • Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśni – cz. I. Dudek J., Michalska A., Głąb G. Rehabilitacja w praktyce 2012;3:40-43.
 • Ćwiczenia wzrokowo-ruchowe- zestaw kart pracy. W: Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego. E.Boksa [red.] Dr Josef Raabe, Warszawa, 2012.
 • Profilaktyka dysgrafii- ćwiczenia motoryki dużej i małej. [w] Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego.  E. Boksa [red.] Dr Josef Raabe, Warszawa, 2012.

 


 

2011

 • Zastosowanie parapodium Balance Trainer w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- Michalska A. i wsp. Fizjoterapia Polska 2011;3(4):273-285.