Konferencja „Ściany między nami”

W dniach 5-7 listopada wzięłam udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Komunikacji Językowej, Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UJK . W jej ramach wygłosiłam prelekcję dotyczącą problemów komunikacji osób niepełnosprawnych oraz przeprowadziłam warsztaty wprowadzającej do pracy z dzieckiem z dysgrafią.

konferencja

Najnowsze wpisy